Seznam akcí 2015

datum název akce místo konání určená pro
BŘEZEN

so 28. 3.

Turnaj KPS v kuželkách kuželna Ratíškovice skautská veřejnost 15+
DUBEN
po 20. 4. Akce Drákula 33 transfůzní odd. Hodonín 18+
ne 26. 4. Svatojiřský závod Ratíškovice tříčlenné hlídky (celkem max.33 let)
čt 24. 4. Den v krojích - Sv. Jiří celá ČR skautská veřejnost
čt 30. 4. pálení čarodějnic u klubovny v Ratíškovicích středisko + veřejnost
KVĚTEN
so 16. 5. Železná sobota celé Ratíškovice středisková brigáda

ČERVEN

ne 23. 6.

Neckyáda Jezérko Ratíškovice stř. Ratíškovice + veřejnost + mikroregion
ne 30. 6. Raftovačka 2013 Hliník Ratíškovice stř. Ratíškovice + veřejnost 15+
ČERVENEC
1. - 6. 7. Rodinný tábor tábořiště Nová Ves KPS - rodiny s dětmi
so-ne 10.- 11. 7. Stavijání tábora tábořiště Nová Ves brigáda
11 - 26. 7. Tábor Tuláci + Squaw tábořiště Nová Ves odd. Trojka a Jižní kříž
SRPEN
26. 7. - 9. 8. Tábor Trojka tábořiště Nová Ves odd. Tuláci + Squaw
so 22. 8. Bůrání tábora tábořiště Nová Ves brigáda
so 29. 8. Táborák u klubovny u klubovny v Ratíškovicích celostředisková + veřejnost
ZÁŘÍ
po 28. 9. Turistický výlet KPS „někam“ (ještě nevíme kam) KPS + oddíly
ŘÍJEN
   
po 19.10. Akce Drákula   18+
so 28. 10. Lampionový průvod Ratíškovice celostředisková
LISTOPAD
PROSINEC

Junák Ratíškovice se také svým způsobem podílí na výkupu papíru v Ratíškovicích a podporuje soutěž ve sběru papíru, výkup probíhá nepravidelně - jednou měsíčně.