obrázky od Tuláci

Registrace na rok 2020

Vážení rodiče a členové oddílu Tuláci, s novým rokem přichází nutnost registrace, jak stávajících, tak nových členů oddílu. 

Členský příspěvek pro tento rok je stanoven na:

  • 550 Kč v případě, že se registruje pouze jeden člen rodiny
  • 500 Kč v případě, že se registrují 2 a více členů rodiny (není nutné registrovat všechny v rámci jednoho oddílu, stačí v rámci střediska, tzn. že pokud se jeden bude registrovat u Tuláků a další u Squaw, stále platí rodinná sleva)
  • V ceně je zahrnut registrační poplatek pro Ústředí Junák-český skaut, poplatek pro kraj , poplatek pro okres, prostředky pro zabezpečení fungování klubovny a skautský časopis pro příslušnou věkovou kategorii.

Členský příspěvek 550 Kč/500 Kč je nutno odevzdat nejpozději do soboty 25.1.2020!! Přesnou částku odevzdejte nejlépe na oddílovkách některému z vedoucích. Přineste prosím přesnou částku, vedoucí nemají drobné na vracení a vznikají zbytečné komplikace.

Pokud se chcete vyhnout zbytečným komplikacím a hlavně ušetřit práci Vám i našim vedoucím, tak je možné příspěvek uhradit také převodem na účet střediska 156292644/0300. Jako variabilní symbol prosím uveďte číslo domu a do zprávy příjemci: Tuláci - “jméno dítěte”. Za tuto variantu platby budeme opravdu vděční. :) 

Pokud budete hradit příspěvek na účet, oznamte to prosím mailem na tulaci@skaut.cz nebo vedoucímu oddílu Bobovi na tel. 604 484 084.

Děkujeme za včasné platby.