Odkazy

Skautské století

www.skautskestoleti.cz

Skautská křižovatka

krizovatka.skaut.cz

Krajská rada junáka Jihomoravského kraje

http://junak-jmk.cz/

Okresní rada junáka Hodonín

orjhodonin.skauting.cz

obec Ratíškovice

www.ratiskovice.com

Ratíškovský rozcestník

www.ratiskovice.cz

Středisko Čejka

http://cejka.skauting.cz

Junácké středisko Kyjov

http://jskyjov.skauting.cz

Junák Mikulčice

http://junakmikulcice.cz

Šachový klub Ratíškovice

http://internet.ofoto.cz/chess