obrázky od Středisko Ratíškovice

Fotosoutěž 2012

Do fotosoutěže bylo zasláno 39 fotografií od 10 autorů. Vyhodnocení a předání cen proběhlo v sobotu 9. září na zahajovacím táboráku u junácké klubovny v Ratíškovicích.  Hodnotila jak 14-ti členná porota, tak anketa návštěvníků výše zmiňované akce. Hlasy se pak sečetly a z výsledku vyplynulo následující pořadí. 1. místo (stativ) obsadila Šurka s fotkou "Kam se valej když jsou malej", 2. místo (kniha) Essmo z Vracova, 3. místo (kniha) získala fotografie z archívu Junáka Ratíškovice s názvem "Palis mladý hlasatel 90. léta", 4. místo (tisk velkoplošné fotografie) získal Jirci s fotografií, která má název "Dotek světla" Pořadí dle sečtených hlasů je určeno ještě u dalších 10-ti fotografií.

Vložit obrázky: 
1. místo ŠURKA
2. místo Essmo
3. místo archív Junáka Ratíškovice
4. místo Jirci
5. místo Essmo
6. místo Essmo
7. místo archív Junáka Ratíškovice
8. místo Essmo
9. místo archív Junáka Ratíškovice
10. místo Palis
11. místo Sváťa
12. místo Šikula
13. místo Šurka
14. místo Palis
archív
archív
Bubo
Essmo
Hrach
Jirci
Jirci
Jirci
Jirci
Joe
Palis
Palis
Palis
Svaťa
Svaťa
Svaťa
Svaťa
Šikula
Šikula
Šikula
Šikula
Šurka
Šurka
Fotosoutěž 2012
Fotosoutěž 2012