obrázky od Squaw

Členský příspěvek na rok 2020

 

Pozor, s novým rokem přichází nutnost registrace, jak stávajících, tak nových členů oddílu. 

Členský příspěvek pro tento rok je stanoven na:

  • 550 Kč v případě, že se registruje pouze jeden člen rodiny
  • 500 Kč v případě, že se registrují 2 a více členů rodiny (není nutné registrovat všechny v rámci jednoho oddílu, stačí v rámci střediska, tzn. že pokud se jeden bude registrovat u Tuláků a další u Squaw, stále platí rodinná sleva)
  • V ceně je zahrnut registrační poplatek pro Ústředí Junák-český skaut, poplatek pro kraj , poplatek pro okres, prostředky pro zabezpečení fungování klubovny a skautský časopis pro příslušnou věkovou kategorii.

Členský příspěvek 550 Kč/500 Kč je nutné !!odevzdat nejpozději do pátku 24.1.2020!! nejlépe na družinovkách některé z vedoucí. Přineste prosím přesnou částku, často nemáme jak vracet! 

Příspěvek je možné uhradit také převodem na účet střediska 156292644/0300 jako variabilní symbol prosím uveďte číslo domu a do zprávy příjemci: Squaw - “jméno dítěte”. Pokud budete hradit příspěvek na účet oznamte prosím tuto skutečnost na níže uvedeném tel. čísle. 

 Případné dotazy: Eliška Příkaská (tel.:731 358 605)